Hur ett hushåll kan bidra

Hur ett hushåll kan bidra

Välj förnybara energikällor

Ett hushåll kan bidra till ett bättre klimat i framtiden genom att välja att använda förnybara energialternativ. Genom att sänka inomhustemperaturen med en grad så minskar du energianvändningen med hela 5 %. Att täta fönster och dörrar är en annan energibesparingsåtgärd. Genom att dessutom välja förnybar energi som kommer från källor som naturlig återbildas i naturen så kan du ytterligare bidra till ett bättre klimat i framtiden.

I Sverige så var andelen förnybar energi runt 50 % (2015) av den totala användningen av energi. Så det finns stora möjligheter att öka användandet. Bioenergi och vattenkraft är de förnybara energikällor som utnyttjas mest i Sverige. Vattenkraft används i Sverige främst till att producera el medan bioenergi används för uppvärmning. Biobränslen svarar idag för nästan lika stor andel som tillförsel av olja. Den största procentuella ökning av användning av förnybar energi har skett inom vindkraft. Forskare och företag söker hela tiden nya lösningar vilket gör att det skapas nya arbetstillfällen inom förnybar energi.

Installera solceller

Solvärme innebär att solfångare genererar värme och denna lösning passar speciellt bra om den används i kombination med biobränslen. Alla hus och anläggningar som har behov av varmvatten under sommaren kan utnyttja solvärme. Förnybara värmeförsörjning kan fås om solvärme står för värmeförsörjningen under sommaren och biobränslen utnyttjas under resten av året.

Fördelar med biobränsle

Biobränsle bygger på utvinning av energi från levande växter och till denna typ av bränsle räknas ved, pellets, slam, etanol och hushållsavfall. Ved har använts i alla tider av människor för att värma sina bostäder och idag är detta bränsle mer populärt än någonsin.

Pellets, gödsel och hushållsavfall används ofta för att producera energi och genom att torka biomassa eller förgasa den så får vi värme. I många värmeverk så används numera biomassa som producerats av biprodukter från både jordbruk och hushåll för att förse hushåll med fjärrvärme. Biobränsle är en stabil energikälla och den används framförallt i villor på landsbygden, vilket inte är så konstigt eftersom vi har gott om skog i vårt land. I villor och småhus så är mer centralt belägna så är pellets en populär lösning.

Om du planerar att installera en vedpanna så finns det en rad olika regler om hur en vedpanna ska vara utformad så att den är effektiv och att utsläppen av onyttiga ämnen i miljön minimeras så mycket som möjligt.

Biobränsle räknas som koldioxidneutral trots att koldioxid släpps ut i atmosfären vid förbränningen. Biobränsle som produceras av hushållsavfall kan innehålla plast och räknas som ett fossilt bränsle. Att biobränslen anses som koldioxidneutral kan uppfattas som konstigt men anledningen är att den koldioxid som släpps ut vid förbränningen tas hand om av naturen genom nya växter använder koldioxiden för att växa.

Välj en bil som utnyttjar förnybar energi

Bilar som drivs med etanol är ett alternativ de bensindrivna bilar. Bensin är ett fossilt bränsle som inte är förnybart och som bidrar till koldioxidutsläpp. Även om bilar med etanol finns på marknaden så är batterihybrider ett mer omtyckt alternativ.

En hybridbil använder två eller ibland flera olika kraftkällor. Förutom en vanlig bensin eller dieseldriven förbränningsmotor så har de en elmotor och batterier som driver bilen framåt. Förbränningsmotorn i hybridbilar används för att ladda elmotors batteri medan bilen körs. En del av spillenergi, exempelvis vid inbromsningar kan användas och tas tillvara som el i batteriet. Det finns även laddningsbara hybridbilar där du kan ladda bilen från ett vägguttag eller en annan extern elkälla.