Investera i förnybar energi

Investera i förnybar energi

Investera i gröna fonder

Fonder som placerar pengar i förnybar energi, ny teknik och hållbara produktion är ingen nyhet. Idag är marknaden dock mer mogen för denna typ av investeringar. Att investera i företag som sysslar med förnybar energi är på lång sikt inte bara bättre för miljö utan kan även vara positivt för ekonomin.

Företag som sysslar med förnybar energi så som solceller, elbilar och vindkraft har haft stora utgifter för forskning och även höga kostnader för produktion. Detta har lett till att fonder som investerar i förnybar energi inte har fått något större fotfäste bland småsparare. Men mycket händer inom detta område och företag som sysslar med förnybar energi bedriver numera inte enbart forskning. Fallande priser på framförallt solceller har öppnat upp för en ständig ökad efterfråga bland vanliga konsumenter. Idag byggs bland annat hela städer upp med solceller.

Bättre förutsättningar för investeringar i förnybar energi

Olika företag bidrar på ett eller annat sätt till att skapa en värld som är mindre beroende av fossila bränslen. En mer klimatsmart värld och hindren för att investera i förnybar energi har röjts undan. Idag anses det inte längre som riskfyllt och komplicerat att investera i företag som utvecklar och producerar förnybar energi.

I många länder är det mer lönsamt redan idag att investera i förnybar energi jämfört med fossila bränslen. Enligt en rapport från World Economic Forum ” Renewable Infrastructure Investment Handbook” så har historisk främst två faktorer hindrat utveckling av förnybar energi. Först och främst så har det varit svårt för institutionella investera att placera stora mängder kapital i en ny bransch. Den andra faktorn är att det har ansetts som riskfyllt att satsa pengar i teknik som ligger i framkant.

Klimatmötet i Paris 2015 kom fram till att det skulle behövs investeringar på tusen miljarder dollar årligen om världen ska kunna möta målen om att hålla den globala uppvärmningen till under 2 grader. Idag investerar runt o,4 % av tillgångarna bland 500 av världens största investerare, i lösningar som innebär ett lågt utsläpp av koldioxid som bioenergi. Det finns således en stor investeringspotential inom förnybar energi.

Spås en ljus framtid

Denna positiva utveckling bland företag som arbetar med förnybar energi borde locka till sig flera svenska sparare. Flera fonder som fokuserar sin portfölj på företag som arbetar med förnybar energi har de senaste åren börjat ge en bra och stabil avkastning. Företagen kan numera sälja sina produkter till saten, andra bolag och till privatpersoner. Detta har lett till ännu mer investeringar vilket har resulterat i en högre värdering av bolagen.

Företag som sysslar med förnybar energi är också i ständig förändring och ny teknik utvecklas hela tiden, vilket gör att framtiden ser ljus ut för fonder som investerar i förnybar energi. Det motsatta förhållandet kan ses när man intar ett mer långsiktigt perspektiv på fonder som enbart investerar i företag som är beroende av fossila bränslen. Både solcellsteknik och vindkrafttekniken har utvecklats och effektiviteten har ökat exponentiellt under de senaste åren. Så företag inom dessa branscher kan betraktas som ekonomisk konkurrenskraftiga. En långsiktigt, stabil och bra investering med andra ord.