Karriär inom förnybar energi

Karriär inom förnybar energi

Många utmaningar väntar för att uppfylla omställningen från dagens energisystem, där kärnkraft är en viktig del, till förnybara energikällor och det finns ett stort behov av kompetens. Förnybar energi öppnar dörren för en rad olika yrkesgrupper. Under de närmsta åren så förväntas det att det skapas nya jobb åt personer som har utbildning och erfarenhet som ingenjör, montör, och reparatör. Ett fokus på mer miljövänliga energikällor förväntas också skapa möjligheter för småföretagare. Karriärmöjligheter finns också för personer som funderar på att bli entreprenörer inom grön energi.

Idag sysselsätter så kallade gröna jobb nästan 40 000 personer runt om i Sverige och enligt Green Peace så förväntas det mer än fördubblas om beslut tas att all energi som vi förbrukar ska vara förnybar. Detta skulle innebära att strömmen som driver våra fordon, affärer, industrier och datorer skulle komma från förnybar energi som vind, sol, vatten och biogas.

Driftingenjörer, elnätspecialister, beredare som arbetar som tekniska projektledare och projektledare på avancerad nivå kommer att behövas. För många yrken krävs studier på universitet eller högskola men om utbildningen har hög kvalité så räcker ibland yrkeshögskola eller gymnasiekompetens.

Elnätföretag söker arbetskraft

Kompetens krävs mer än någonsin inom energibranschen inte minst med tanke på utvecklingen av förnybara energikällor. Om du är civilingenjör inom energibranschen eller utbildar dig till civilingenjör så finns det många intressanta karriärmöjligheter. Elnätföretag rutar och uppdatera sina elnät så att de ska kunna hantera förnybara produktionskällor. Innovativa sätt och lösningar för att kunna producera och distribuerar förnybar energi innebär att denna branschen har ljusa framtidsutsikter. Dessutom är medelåldern inom denna energibranschen hög, vilket också positivt inverkar på möjligheterna till att få ett jobb.

Målet att svenska bilparken ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030, ställer krav på en utbyggnad av en infrastruktur som gör det möjligt för bilister att ladda sina elbilar. Behovet av grön el blir allt större i takt med att antalet elbilar ökar.

Karriärmöjligheter inom olika branscher

Vattenkraften kommer inte att byggas ut i Sverige och förutom jobb som skapas genom att effektivisera produktionen av vattenkraft så förväntas inga nya arbetstillfällen. Däremot så förväntas det skapas flera nya arbetstillfällen inom vindkraft där antalet anställda förväntas öka. Sverige exporterar teknik inom vindkraft och här finns det således karriärmöjligheter för både ingenjörer, montörer och entreprenörer.

Produktionen av biogas är arbetsintensiv och det är en energikälla som har dragit till sig mycket uppmärksamhet de senaste åren. Inom denna bransch så finns det stora möjligheter att göra karriär.

Priset på solceller har sjunkit och utbyggnaden har varit explosionsartade i världen. I Sverige har inte samma utbyggnad av solenergi skett men inom denna bransch så förväntas det skapas fler arbetstillfällen.

Tekniken för vågenergi och havsbaserad energi har utvecklats under de senaste åren. Vågkraftparker planeras att byggas och dessa skapar arbetstillfällen inom en rad områden, allt ifrån montörer till reparatörer, ingenjörer, och entreprenörer behövs för att fortsätta med utbyggnaden av den typ av vattenkraft.

Arbetstillfällen inom byggbranschen

Renoveringar av flerbostäder förväntas skapa flera arbetstillfällen. Olika energieffektiviseringsåtgärder innebär att de kommer att finnas arbetstillfällen både för små och medelstora företag inom byggnadsbranschen. Flera lägenheter kommer att behövas renoveras och uppgraderas så att de kan utnyttja förnybara energikällor.