Solenergi

Solenergi

En evig energikälla

Solenergi är nästan en perfekt energikälla. Solen kommer visserligen att dö någon gång i framtiden men inte förrän om cirka fyra miljarder år så kommer solen att ha förbrukat allt sitt väte och svälla upp till en röd lysande jättestjärna. Solenergi kan beskrivas som en evig energikälla. Användningen av solenergi har dessutom en minimal påverkan på miljön, vilket gör den till ett utmärkt val om du planerar att vara lite mer miljövänlig och investera i förnybar energi.

Ingen koldioxid eller andra utsläpp som påverkar vår atmosfär avges när du använder solenergi. Nästan inga andra gifter frigörs när vi använder solenergi, utan det är endast installationen och produktionen av anläggningen som är förknippat med utsläpp som påverkar vår miljö.

Intresset för olika förnybara energikällor har stadigt ökat sedan början av 90-talet. Ökande miljöproblem och stigande energipriser har bidragit till att solenergi numera ses som allt viktigare för småhusägare. Kommunerna runt och i vårt land såväl som privat fastighetsförvaltare och energibolag använder allt oftare olika lösningar på energiproblem som innehåller olika tekniker som använder solen som energikälla.

Solstrålar kan användas för att generera värme såväl som elektricitet. Minimal miljöpåverkan och en överlägsen ekonomi är faktorer som lockar många till att installera solenergianläggningar. Solenergin är helt gratis när anläggningen är betald, vilket innebär att det endast är en fast kostnad under tiden som anläggningen betalas.

Lite solenergi i Sverige

I Sverige har vi börjat använda mer solenergi men det är endast en liten del av all energi som används i Sverige som kommer från denna energikälla. En anledning är att det är relativist dyrt att installera solvärme eller solceller. Under de månader då energibehovet är som störst så lyser solen också som svagast och minst. Detta problem kan lösas genom att kombinera solvärmesystem med andra typer av värmeförsörjning, bland annat vedpannor och värmepumpar används ofta.

Installation av solvärme är för ett hushåll en stor engångskostnad. Solceller av hög kvalité har en lång livslängd och mindre kostnader för underhåll och reparationer. Det går att söka bidrag från staten för installation av solvärme.

Solceller och solpaneler

Solceller genererar elektricitet. Denna lösning passar utmärkt när elbehoven överensstämmer med tillgängliga solstrålar. Byggnader som har behov av el under sommarmånaderna passar bra för att använda solceller som kan anslutas till elnätet. Solceller har erbjudit en intressant och lockande lösning på platser som saknar ledningsbunden elektricitet eller på platser där den är dyr att applicera, exempelvis båtar och husvagnar.

Solceller genererar elektricitet från solenergi och den kan till och med producera elektricitet under molniga dagar. Solceller kräver inte direkt solljus eftersom de använder energin och inte värmen från solen. Solpanel, ihopkopplade solceller, kräver minimalt med underhåll. Det enda som du behöver göra är att rengöra dem om det kommer smuts eller löv på dem. Löven kan du enkelt och smidigt borsta bort.

I Sverige har många vanliga villor tillräckligt med utrymme på taket för att installera solceller som kan producera solenergi som täcker behoven under sommarmånaderna. Genom att sälja överskottelen under sommaren så kan det hjälpa till att minska elkostnaderna under vintern när solstrålningen är lägre och du behöver köpa el från det allmänna nätet.