Vindkraft

Vindkraft

Att utnyttja vind och blåst

Ett vindkraftverk består av ett torn, en rotor och ett maskinhus. Denna enkla konstruktion omvandlar vindens rörelser till elektrisk energi. Blåsten gör att rotorn börjar snurra och den är kopplad till en generator som producerar elektricitet.

Vindkraftparker vill man givetvis bygga allra helst på platser där det blåser mycket. I Sverige så är Gotland, Öland, Västkusten och Skånes kust platser som lämpar sig bäst för vindkraft. En av världens största vindkraftsparker ligger vid Danmarks kust.

För att stora vindkraftverk ska snurra så måste det blåsa i 4 m/s. Vid mycket kraftig blåst, över 25 m/s, så stängs vindkraftverken av för att förhindra att det uppstår slitage. Vindkraftverk är höga från marken till bladet, de brukar ungefär ha en höjd på 200 meter. En vanlig storlek är 150 meter för kroppen och 50 meter för bladen.

Inga farliga utsläpp

Vindenergin kommer från solen, vilket kan låta lite konstigt men det är solstrålarna och skillnader i temperaturen som uppstår som gör att det blir olika lufttryck. Lufttryck sätter luften i rörelse och det börjar blåsa. Vindkraft är en förnybar energi precis som vattenkraft. Inga utsläpp av farliga koldioxidgaser eller andra föroreningar släpps ut när vinden används som energikälla.

Utveckling av ny teknik

Det sveper en förändringarnas vind över vindkraften. Produktionen av elektricitet varier beroende på hur mycket det blåser och den är en viktig del i att skapa så många förnybara energikällor som har liten klimatpåverkan som möjligt. Vindkraften kan inte garantera att el alltid producerar vilket är problematisk när elanvändningen är hög. Vindkraft kan kombineras med andra förnybara energikällor så som biokraft eller vattenkraft så att efterfrågan kan mötas.

Idag går trenden mot allt större kraftverk och kraftigare turbiner. Nästa steg som är under utveckling är flytande vindkraftverk som är ankrade ute till havs. Det är dyrare att bygga vindkraft ute till havs men samtidigt så lockar chansen att producera mycket energi. Utanför Storbritanniens sydöstra kust så hittar du en av de största vindkraftsparkerna till havs i Europa. Vindkraftverket ligger några mil från kusten vilket gör att de knappt syns från land. Storbritannien har en lång kustlinje och det blåser även mycket runt deras kust vilket har lockat till sig utbyggnaden av vindkraftparker till havs.

Havsbaserade vindkraftverk står på havets botten. En annan teknik används för att bygga turbiner som flyter, vilket innebär att man slipper den ganska komplicerade proceduren att resa ett torn till havs. Ett flytande vindkraftverk kan byggas helt klart på land för att sedan transporteras ut till havs.

Små vindkraftverk

Vindkraftverk har ofta kritiserats eftersom de på land påverkar landskapsbilden och dessutom ger ifrån sig ljud som kan uppfattas som störande av personer som bor i närheten av vindkraftparken. Även djurlivet kan påverkas negativt av vindkraftverksparker, bland annat fåglar och fladdermöss kan störas av vindturbiner och de kan även krocka med dem.

Trevligt nog så kan du producera din egen el och bidra till en renare miljö. Små vindkraftverk ger dig möjlighet att spara pengar. Dessa små vindkraftverk är speciellt anpassade för att producera el av medelvindar och tack vare en unik aerodynamisk design så kan de starta vid låga vindhastigheter. En positiv aspekt med mindre vindkraftverk är att de är tystare jämfört med större vindkraftverk, vilket innebär att de kan placeras i tätbebyggda områden.